USB Adapter mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01

18.000₫

Còn hàng

USB Adapter mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01 được sử dụng để kết nối mạch ESP-01 với máy tính  1 cah1 dễ dàng nhằm kiểm tra mạch, update firmware và thực hiện các ứng dụng giao tiếp máy tính với ESP-01.

Tương thích với mạch  Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01

IC chính: CH340

Kết nối mách tính qua cổng USB

 

Sản phẩm liên quan