MH-ET LIVE MiniKit for ESP32

145.000₫

Còn hàng

Module MH-ET live ESP32 - Mini với ưu điểm lớn nhất là nhỏ, gọn và giá thành rẻ, được thiết kế dựa trên esp-wroom-32. Vì vậy sẽ có tất cả các yêu cầu kỹ thuật và các tính năng của các board ESP32. Bao gồm:

  • Vi xử lý Tensilica LX6 Dual-core
  • Xung clock: lên tới 240MHz
  • 520kB bộ nhớ SRAM
  • WiFi 802.11 b/g/n
  • Hai chuẩn kết nối Bluetooth (classic và BLE)
  • Điện áp hoạt động: 2.2-3.6V
  • 32 GPIO
  • LED build-in: GPIO2

Hiện nay trên thị trường cũng đang có sẵn một số shiled phổ biến phù hợp để gắn trên ESP32-Mini-Kit

Tài liệu tham khảo

MH-ET LIVE

Cài đặt ESP32 cho arduino

Thư viện ESP32-Mini-Kit

Module MH-ET live ESP32- Mini

mh

pic-1992-6038739006

pic-1992-6038739006

pic-1992-6038739006

pic-a-9141774752

Sản phẩm liên quan