Khoảng cách & Vật cản

Cảm biến dò line TCRT5000
10.000₫
Cảm biến dò line
10.000₫
-47%

Cảm biến vật cản hồng ngoại

Giá khuyến mại 8.000₫

Giá cũ: 15.000₫

Cảm biến vật cản hồng ngoại

Giá cũ: 15.000₫

Giá khuyến mại 8.000₫

-43%

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Giá khuyến mại 20.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Cảm biến siêu âm HC-SR04

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫