Mạch nạp ISP USBasp

52.000₫

Còn hàng

Thông tin sản phẩm

Đặc tính sản phẩm:

Mạch nạp cho chip AVR theo chuẩn nạp ISP, sử dụng chương trình nạp eXtreme Burner.

- Mạch nạp hổ trợ các dòng chip 89, hầu hết các dòng AVR.

- Chương trình nạp kết nối cổng USB, hổ trợ Windows ( cả Windows 8.1), Mac OS X, Linux.

- Tốc độ nạp tối đa 5KB/s

- Chuẩn kết nối ISP 10 pin.

Nạp chương trình cho chip AVR từ máy tính thông qua cổng USB theo chuẩn nạp ISP.

Chíp hỗ trợ:

ATmega8 ATmega8A ATmega48 ATmega48A ATmega48P
ATmega48PA ATmega88 ATmega88A ATmega88P ATmega88PA
ATmega168 ATmega168A ATmega168P ATmega168PA ATmega328
ATmega328P ATmega103 ATmega128 ATmega128P ATmega1280
ATmega1281 ATmega16 ATmega16A ATmega161 ATmega162
ATmega163 ATmega164 ATmega164A ATmega164P ATmega164PA
ATmega169 ATmega169A ATmega169P ATmega169PA ATmega2560
ATmega2561 ATmega32 ATmega32A ATmega324 ATmega324A
ATmega324P ATmega324PA ATmega329 ATmega329A ATmega329P
ATmega329PA ATmega3290 ATmega3290A ATmega3290P ATmega64
ATmega64A ATmega640 ATmega644 ATmega644A ATmega644P
ATmega644PA ATmega649 ATmega649A ATmega649P ATmega6490
ATmega6490A ATmega6490P ATmega8515 ATmega8535  

 Tiny series:

ATtiny12 ATtiny13 ATtiny13A ATtiny15 ATtiny25
ATtiny26 ATtiny45 ATtiny85 ATtiny2313 ATtiny2313A

Classic Series

 

AT90S1200

AT90S2313

AT90S4433

AT90S4434

AT90S8535

 

CAN Series

 

AT90CAN128

 

PWM Series

 

AT90PWM2

AT90PWM

Phần mềm nạp:

Sản phẩm liên quan

PL2303TA Cable

35.000₫

Kít PIC16F877A

320.000₫