Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

65.000₫

125.000₫

Còn hàng

Lập trình ESP8266 ESP-12E NodeMCU sử dụng Arduino

NodeMCU là bo mạch khai thác khả năng của chip esp8266. Nó kết hợp các chức năng của WIFI, vi xử lý và ngôn ngữ LUA. ESP8266 NodeMCU cung cấp

  • Giống các chân IO phần cứng Arduino
  • API điền khiển sự kiện cho các ứng dụng mạng
  • 10 chân GPIO từ D0 – D10, có chức năng PWM, IIC, giao tiếp SPI, 1-Wire và ADC trên chân A0
  • Kết nối mạng wifi  (có thể là sử dụng như điểm truy cập và/hoặc trạm máy chủ lưu trữ một, máy chủ web), kết nối internet để lấy hoặc tải lên dữ liệu.
  • Chi phí phù hợp cho các dự án Internet of Things (IoT).

Bài tut này dành cho những bạn bắt đầu lập trình với ESP-12E NodeMCU sử dụng Arduino IDE.

1) Cài  Arduino dành cho chip ESP8266 WiFi trong Arduino IDE và xem các bài code mẫu trong đó

2) Chạy và chỉnh sửa các bài code mẫu để kiểm tra các chân D0 , GPIO-16 cũng như các chân cấu hình

Ghi chú – để sử dụng bo mạch NodeMCU V1 hoặc V2 hoặc V3 trong Arduino IDE, bạn không cần chép firmware với công cụ using nodemcu flasher. Nó chỉ yêu cầu khi sử dụng ngôn ngữ LUA.

 

Bước 1: Lập sơ đồ chân của NodeMCU ESP-12E

 

* Chip ESP8266 sử dụng điện áp 3.3V , bạn có thể lấy mức điện áp từ trên bo Arduino.

* NodeMCU ESP-12E có thể nối với nguồn 5V sử dụng cáp micro USB hoặc chân  Vin có sẵn trên bo.

* Các chân ESP8266 chỉ sử dụng điện áp 3.3V , không sử dụng điện áp 5V tại các chân ngõ vào.

Khi sử dụng với các chân I/O 5V, bạn cần sử dụng mạch chuyển đổi từ 5V sang 3.3V

Tải : source of images .

* Github – NodeMCU

* Github-esp8266/ Arduino

Bước 2: cài đặt chương trình lõi Arduino cho  NodeMCU ESP-12E dùng chương trình quản lý bo Arduino

Chép đường link sau từ trang Github

The link should look something like this-

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Dán link vào Arduino IDE trong File -> Preferences-

Đóng và khởi động lại Arduino IDE.

Bước 3 : Tools – Boards Manager

Vào Tools – Boards manager và tìm ESP8266 và cài đặt thư viện có tiêu đề ESP8266 by ESP community .

Khởi động Arduino IDE lại lần nữa

Bước 4: chọn NodeMCU Board trong Arduino IDE

Vào  Tools – Boards kéo xuống cuối danh sách chọn NodeMCU 1.0 ( ESP-12EModule).

Chọn tên Port đã kết nối tới  nodeMCU, phần còn lại để mặc định

Bước 5: LED Blink – kết nối với led bên ngoài

 

 

Chúng ra sẽ nối LED trực tiếp vào chân GPIO16 hoặc D0 của NodeMCU (không cần điện trở hạn dòng).

Bước 6: chạy ví dụ LED Blink

Vào File – Examples – ESP8266 – Blink

Trong video tôi đã sửa lại để LED nháy nhanh hơn, nhưng bạn có thể bỏ qua và up mã nguồn vào ESP xem kết quả.

Ghi chú: Nếu bản Arduino IDE 1.6.7 bị lỗi bạn hãy trở lại bản arduino 1.6.5 .

Một vài link hữu ích cho bạn

https://github.com/esp8266

https://github.com/esp8266/esp8266-wiki/wiki

https://github.com/esp8266

http://nodemcu.com/index_en.html

https://nodemcu.readthedocs.org/en/dev/

Sản phẩm liên quan