Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

85.000₫

125.000₫

Còn hàng

GIỚI THIỆU

WEMOS D1 R2 là kit phát triển phiên bản mới nhất từ WeMos, kit được thiết kế với hình dáng tương tự Arduino Uno nhưng trung tâm lại là module wifi Soc ESP8266EX được build lại firmware để có thể chạy với chương trình Arduino.  Kit thích hợp và dễ dàng thực hiện các ứng dụng thu thập dữ liệu và điều khiển qua Wifi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Vi điều khiển ESP-8266EX
Điện áp hoạt động 3.3V
Số chân I/O Digital 11
Số chân Analog 1(Max input: 3.2V)
Xung clock 80MHz/160MHz
Bộ nhớ Flash 4M bytes
Chiều ngang 68.6mm
Chiều rộng 53.4mm
Khối lượng 25g

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Example code cho Arduino IDE

Bảng chức năng các chân của kit:

Pin Tính năng Pin ESP-8266 tương ứng
TX TXD TXD
RX RXD RXD
A0 Analog input, max 3.3V input A0
D0 IO GPIO16
D1 IO, SCL GPIO5
D2 IO, SDA GPIO4
D3 IO, 10k Pull-up GPIO0
D4 IO, 10k Pull-up, BUILTIN_LED GPIO2
D5 IO, SCK GPIO14
D6 IO, MISO GPIO12
D7 IO, MOSI GPIO13
D8 IO, 10k Pull-down, SS GPIO15
G Ground GND
5V 5V -
3V3 3.3V 3.3V
RST Reset RST

 

Sản phẩm liên quan