Arduino mega+WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 32MB

320.000₫

Còn hàng

Arduino MEGA + WiFi R3 ATmega2560 + ESP8266 là phiên bản kết hợp giữa Arduino Mega 2560 và ESP8266 một cách hoàn hảo với việc tích hợp Vi điều khiển ATmega2560 và ESP8266 trên cùng 1 board mạch với kích thước chuẩn của Arduino Mega 2560, kit có cách sử dụng và cấu hình dễ dàng, chất lượng linh kiện và gia công tốt, thích hợp cho các dự án IoT, Arduino kết nối Wifi,...cần sự nhỏ gọn và tích hợp cao.

Thông số kỹ thuật:

 • Vi điều kiển trung tâm: ATmega2560 + ESP8266
 • Điện áp sử dụng: 6~16VDC (Mạch tích hợp mạch nguồn xung giảm áp đầu vào cho điện áp đầu vào lên đến 16VDC).
 • Bộ nhớ Flash ESP8266: 32Mb (trên mạch in 8Mb không chính xác)
 • Tích hợp mạch chuyển USB UART CH340G
 • Chuẩn chân và cách sử dụng tương tự Arduino Uno.
 • Ra chân đầy đủ ESP8266.
 • Tích hợp Dip Switch cấu hình linh hoạt:
  • CH340G <-> ATmega328P (Nạp code cho ATmega2560 qua cổng USB).
  • CH340G <-> ESP8266 (Nạp code cho ESP8266 qua cổng USB).
  • CH340G <-> ESP8266 (Kết nối ESP8266 với cổng USB máy tính (không nạp code)).
  • ESP8266 <-> ATmega2560 (Kết nối ESP8266 và ATmega2560 qua giao tiếp UART).
 • Sử dụng cổng Micro USB nhỏ gọn.

Hướng dẫn sử dụng.

Tài liệu, Schematic.

Driver cho mạch chuyển USB UART CH340G.

Table DIP- switch:
 

Connection DIP
  1 2 3 4 5 6 7
ATmega2560<->ESP8266 ON ON OFF OFF OFF OFF OFF
USB <->ATmega2560 OFF OFF ON ON OFF OFF OFF
USB<->ESP8266 (Update firmware or sketch) OFF OFF OFF OFF ON ON ON
USB<->ESP8266 (communication) OFF OFF OFF OFF ON ON OFF
All independent OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF

 
Special solution:

USB <->ATmega328<-> ESP8266

  DIP SWITH 2
Connection 1 2 3 4 5 6 7  
USB <-> ATmega2560<-> ESP8266 ON ON ON ON OFF OFF OFF To RXD3/TXD3

USB converter CH340G connect to RX0/TX0 of ATmega2560
ESP8266 connect to RX3/TX3 of ATmega25
Infos link:http://robotdyn.com/~QJpWf - International