Arduino MEGA Protoshield V3

40.000₫

Còn hàng

Board mở rộng Arduino MEGA Protoshield V3

Arduino MEGA Protoshield V3 tương thích với Arduino Mega, dễ dàng thiết kế mạch theo ý muốn. Có thể hàn trực tiếp linh kiện lên board hoặc có thể dùng với một testboard nhỏ để nhanh chóng thử nghiệm với mạch mà không cần phải hàn. Board có mở rộng thêm chân cắm cho các I/O.

Đặc điểm

  • Phù hợp với các mạch Arduino Mega
  • Gồm 1 Mạch Mở rộng & 1 TestBoard loại nhỏ
  • Có thể hàn trực tiếp linh kiện lên board
  • Hoặc có thể cắm test trên TestBoard
  • Kích thước: 101 x 53mm (D x R)

Sản phẩm liên quan

Arduino Due R3

330.000₫
-36%

Arduino ESP8266 NodeMcu Lua WIFI V3

Giá khuyến mại 80.000₫

Giá cũ: 125.000₫

-16%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2 (kèm cáp)

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-16%

Arduino MEGA2560 R3 CH340 (kèm cáp)

Giá khuyến mại 160.000₫

Giá cũ: 190.000₫

-17%

Arduino pro mini 3.3V 16Mhz

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 54.000₫

-17%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 120.000₫

Giá cũ: 145.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

-25%

Mạch thu phát wifi ESP8266 uart ESP-01

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 60.000₫