Combo Arduino Starter Kit V2

670.000₫

Còn hàng
Combo bộ Kit học tập Arduino Uno R3 V2 bao gồm:
1 X UNO Board
1 x cáp USB
1 X Breadboard
1 Đèn LED 
1 gói điện trở
1 X bó dây cắm
1 X Buzzer 
1 X 74HC595
1 X hồng ngoại nhận
1 X LM35
1 x bóng chuyển đổi
1 X Photoresistor
1 nút khóa X
1 X điều khiển từ xa
Ống hiển thị 1 x 4 chữ số
Mô-đun ma trận Dot 1 x 8 * 8
Ống hiển thị 1 x 1 chữ số
1 x Stepper bảng điều khiển động cơ
1 x động cơ bước
1 X 9g Servo
1 màn hình LCD IIC 1602
1 X XY mô-đun cần điều khiển
1 x nhiệt độ mô-đun
1 x nước thử nghiệm mô-đun
Mô-đun RFID 1 X
1 x RFID keychain
1 x RFID thẻ trắng
Mô-đun âm thanh 1 X
Mô-đun đồng hồ 1 X
1 x 4 * 4 bàn phím
Mô-đun màu 1 X RGB 3
1 X 9 V pin Snap
aeProduct.getSubject ()
aeProduct.getSubject ()aeProduct.getSubject ()aeProduct.getSubject ()

Sản phẩm liên quan