Tụ 100nF/250V 250V104J

1.000₫

Còn hàng

250V104J CBB  P=8mm/10mm 100NF 0.1UF/250V 104P

Sản phẩm liên quan