Tụ 470nF/100V 100V474J

1.500₫

Còn hàng

CBB 100V474J 0.47UF 5% 5mm 63V474J

Sản phẩm liên quan