Tụ 33nF/400V 400V333J

1.500₫

Còn hàng

CBB 400V333J 10MM 

Sản phẩm liên quan