Tụ 4.7nF/630V 630V472J

1.000₫

Còn hàng

CBB 630V472J 4.7nF 472J/630V 10mm

Sản phẩm liên quan