Tụ 220PF/100V 100V221J

1.000₫

Còn hàng

CBB 100V221J 220PF 5% 5mm 220P

Sản phẩm liên quan