Tụ 220nF/630V 630V224J

1.500₫

Còn hàng

630V224J CBB22 0.22UF 15mm

Sản phẩm liên quan