Tụ 220nF/100V 100V224J

1.200₫

Còn hàng

CBB 100V224J 5% 5mm 224J/100V

Sản phẩm liên quan