Tụ 3.3nF/630V 630V332J

1.000₫

Còn hàng

CBB 630V332J 10mm 3300P 332J/630V

Sản phẩm liên quan