Tụ 3.3nF/100V 100V332J

600₫

Còn hàng

CBB 100V332J 100V3300P 5%

Sản phẩm liên quan