Tụ kẹo & Tụ mica & Tụ vàng lọc nguồn

Tụ 470nF/400V 474J400V
1.500₫
Tụ 470nF/630V 474J630V
2.200₫
Tụ 470PF/100V 100V471J
1.000₫
Tụ 47nF/100V 100V473J
700₫
Tụ 47nF/1600V 1600V473J
7.000₫
Tụ 47nF/400V 400V473J
1.200₫
Tụ 47nF/630V 630V473J
1.000₫
Tụ 560nF/630V 630V564J
2.200₫
Tụ 6.8nF/1600V 1600V682J
2.200₫
Tụ 680nF/400V 400V684J
1.700₫
Tụ 680nF/630V 630V684J
3.000₫
Tụ 680nF/63V 684J/63V
2.000₫
Tụ 68nF/100V 100V683J
800₫
Tụ 68nF/400V 400V683J
1.200₫
Tụ 68nF/630V (683/630V)
2.000₫
Tụ mica 2A102J 1nF 100V
200₫
Tụ mica 2A103J 10nF 100V
200₫
Tụ mica 2A104 100nF 100V
400₫
Tụ mica 2A152J 1.5nF 100V
200₫
Tụ mica 2A153J 15nF 100V
200₫
Tụ mica 2A223J 22nF 100V
200₫
Tụ mica 2A224J 220nF 100V
600₫
Tụ mica 2A334J 330nF 100V
1.000₫
Tụ mica 2A472J 4.7nF 100V
200₫