Tụ 470PF/100V 100V471J

1.000₫

Còn hàng

CBB 100V471J 470PF 5mm 470P/100V

Sản phẩm liên quan