Cảm biến loadcell BF350

15.000₫

Còn hàng

Cảm biến loadcell BF350 có đọ chính xác cao, ổn định và tự động bù trừ nhiệt độ.

Dùng làm cân điện tử Dùng trong mạch đo lường

  • Vật liệu chế tao: hợp chất Constantan
  • Trở Kháng 349,8 +/-0,1
  • Hệ số nhạy cảm :2.0-2.20
  • Cấp chính xác: 0.02
  • Độ giãn giới hạn: 2,0%
  • Kích thước cảm biến: 7.1x4.5mm