Sản phẩm nổi bật

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2 (kèm cáp)
Hết hàng
Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2 (kèm cáp)
Hết hàng
Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)
190.000₫
Arduino nano V3.0 ATmega328P
125.000₫
LCD 1602 5V xanh dương
42.000₫
-51%

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá khuyến mại 17.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 17.000₫

Diode 1N4007 1A 1000V DIP
200₫

L7805CV

3.000₫
L7805CV
3.000₫
Raspberry Pi 4 model B - 8GB RAM
3.450.000₫
Tụ hóa 560uf35v
4.000₫
Keo tản nhiệt STARS-922
15.000₫
Đai ốc tai bướm M3
2.500₫