Sản phẩm nổi bật

-12%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá khuyến mại 220.000₫

Giá cũ: 250.000₫

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá cũ: 250.000₫

Giá khuyến mại 220.000₫

-14%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 125.000₫

Giá cũ: 145.000₫

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá cũ: 145.000₫

Giá khuyến mại 125.000₫

Arduino UNO R3 SMD (kèm cáp)
85.000₫
Arduino nano V3.0 ATmega328P
65.000₫
-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 98.000₫

-31%

LCD 1602 5V

Giá khuyến mại 29.000₫

Giá cũ: 42.000₫

LCD 1602 5V

Giá cũ: 42.000₫

Giá khuyến mại 29.000₫

Mạch giảm áp DC LM2596 3A
18.000₫
-49%

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 18.000₫

FQPF12N80C

14.000₫
FQPF12N80C
14.000₫

IRF9540STRLPBF

10.000₫
IRF9540STRLPBF
10.000₫
Mạch 18650 battery shield V3
55.000₫
Hộp nhựa 90x70x28MM
17.000₫
Kit WiFi R3 ATmega328P+ESP8266
220.000₫
Thu phát wifi ESP8266 ESP-12E
55.000₫
Dây bus 2 đầu cái 2P 20CM
2.000₫