Sản phẩm nổi bật

-16%

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá khuyến mại 210.000₫

Giá cũ: 250.000₫

Arduino MEGA2560 R3 Atmega16u2

Giá cũ: 250.000₫

Giá khuyến mại 210.000₫

-24%

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá khuyến mại 110.000₫

Giá cũ: 145.000₫

Arduino UNO R3 DIP (kèm cáp)

Giá cũ: 145.000₫

Giá khuyến mại 110.000₫

Arduino UNO R3 SMD (kèm cáp)
80.000₫
-9%

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá khuyến mại 59.000₫

Giá cũ: 65.000₫

Arduino nano V3.0 ATmega328P

Giá cũ: 65.000₫

Giá khuyến mại 59.000₫

-22%

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá khuyến mại 98.000₫

Giá cũ: 125.000₫

Arduino WeMos D1 R2 WiFi UNO

Giá cũ: 125.000₫

Giá khuyến mại 98.000₫

-34%

Module thu phát wifi ESP8266 12F

Giá khuyến mại 45.000₫

Giá cũ: 68.000₫

Module thu phát wifi ESP8266 12F

Giá cũ: 68.000₫

Giá khuyến mại 45.000₫

Mạch giảm áp DC LM2596 3A
15.000₫
-49%

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 35.000₫

Động cơ giảm tốc V1 + Bánh xe

Giá cũ: 35.000₫

Giá khuyến mại 18.000₫

FQPF12N80C

14.000₫
FQPF12N80C
14.000₫

IRF9540STRLPBF

10.000₫
IRF9540STRLPBF
10.000₫
Mạch 18650 battery shield V3
55.000₫
Hộp nhựa 90x70x28MM
17.000₫
Kit WiFi R3 ATmega328P+ESP8266
220.000₫
Thu phát wifi ESP8266 ESP-12E
65.000₫
Dây bus 2 đầu cái 2P 20CM
2.000₫