Sản phẩm mới

Module nguồn AC-DC 220V-5V 5W
69.000₫
Đế IC 40Pin loại tròn
7.000₫
Motor 895 công suất cao 12-24V
230.000₫
Raspberry Pi 4 model B - 2GB RAM
1.450.000₫
Led RG 5MM Anode chung
1.500₫

Chụp led 5MM

1.000₫
Chụp led 5MM
1.000₫
Bột rửa mạch PCB 200G
25.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
45.000₫
Arduino screw shield V2
50.000₫
Relay HK3FF-DC12V-SHG
7.000₫
Động cơ DC 370 3.7V
Hết hàng
Động cơ DC 370 3.7V
19.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫
TPIC6B595DW
15.000₫
Diode cầu GBJ1510 15A 1000V
8.000₫
Đồng hồ đo áp DC 5-120V
28.000₫