Sản phẩm mới

module 8 led RGB 5050
55.000₫

LM1084IS-3.3

8.500₫
LM1084IS-3.3
8.500₫

LM1084IT-5.0

11.000₫
LM1084IT-5.0
11.000₫

BS170

3.000₫
BS170
3.000₫
Vỏ Raspberry Pi 3 Model B+
40.000₫
-26%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá khuyến mại 145.000₫

Giá cũ: 195.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá cũ: 195.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫

Dây jack nối JST-2P 20CM
4.000₫
Nút nhấn 12x12 có đèn
7.500₫

LM337T

9.000₫
LM337T
9.000₫

STM32F030K6T6

22.000₫
STM32F030K6T6
22.000₫