Sản phẩm mới

Relay RY12W-K

22.000₫
Relay RY12W-K
22.000₫

MBI5026GP

7.000₫
MBI5026GP
7.000₫
2SK30A-Y K30A T0-92
4.000₫

IRFZ44NSTRLPBF

8.000₫
IRFZ44NSTRLPBF
8.000₫
Triết áp WTH118-2W 1A 10K
12.000₫

HX711

13.000₫
HX711
13.000₫
Terminal KF142V 2Pin 5.08MM
3.000₫

BS170

3.000₫
BS170
3.000₫
-26%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá khuyến mại 145.000₫

Giá cũ: 195.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá cũ: 195.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫

Nút nhấn 12x12 có đèn
7.500₫

LM337T

9.000₫
LM337T
9.000₫

STM32F030K6T6

22.000₫
STM32F030K6T6
22.000₫