Sản phẩm mới

Kim test mạch P125-H
2.500₫
Socket FPC 1.0MM 20P TOP
2.600₫
Biến trở ngang 1K RV09
3.000₫
GX12-6 male 12mm
7.500₫
Mạch sạc nhanh QC TPS61088
65.000₫
Đế ra chân module NRF24L01
9.000₫
Mạch Bluetooth 4.0 CSR8645
165.000₫
Que đo đồng hồ kim 555
16.000₫