Sản phẩm mới

Raspberry Pi 4 model B - 2GB RAM
1.590.000₫
Led RG 5MM Anode chung
1.500₫

Chụp led 5MM

1.000₫
Chụp led 5MM
1.000₫
Bột rửa mạch PCB 200G
28.000₫
Arduino ATTINY85 USB Digispark
45.000₫
Arduino screw shield V2
60.000₫
Relay HK3FF-DC12V-SHG
7.000₫
Động cơ DC 370 3.7V
19.000₫

TPIC6B595DW

15.000₫
TPIC6B595DW
15.000₫
Diode cầu GBJ1510 15A 1000V
8.000₫

MJE3055T

5.000₫
MJE3055T
5.000₫
Đồng hồ đo áp DC 5-120V
35.000₫