CNC & Printer 3D

Mạch CNC BOB mach3
120.000₫
-38%

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá cũ: 160.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

-11%
Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A
Hết hàng

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 175.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A
Hết hàng

Giá cũ: 175.000₫

Giá khuyến mại 155.000₫

-26%
Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V
Hết hàng

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá khuyến mại 145.000₫

Giá cũ: 195.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V
Hết hàng

Giá cũ: 195.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫

-14%
Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D
Hết hàng

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D

Giá khuyến mại 190.000₫

Giá cũ: 220.000₫

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D
Hết hàng

Giá cũ: 220.000₫

Giá khuyến mại 190.000₫

Module Endstop CNC, Printer 3D
10.000₫
Mũi khoan CNC 0.5mm
13.000₫
Mũi khoan CNC 0.8mm
14.000₫
Mũi khoan CNC 1.2mm
17.000₫
Mũi khoan CNC 1.5mm
19.000₫
Mũi khoan CNC 2.0mm
22.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.5MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.8MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.2MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.5MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.8MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 1MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 2.4MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 2MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 3MM
35.000₫