CNC & Printer 3D

-14%

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D

Giá khuyến mại 190.000₫

Giá cũ: 220.000₫

Màn hình LCD 12864 cho máy CNC, in 3D

Giá cũ: 220.000₫

Giá khuyến mại 190.000₫

Module Endstop CNC, Printer 3D
10.000₫
Mũi khoan CNC 0.5mm
13.000₫
Mũi khoan CNC 0.8mm
14.000₫
Mũi khoan CNC 1.2mm
17.000₫
Mũi khoan CNC 1.5mm
19.000₫
Mũi khoan CNC 2.0mm
22.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.5MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 0.8MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.2MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.5MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 1.8MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 1MM
30.000₫
Mũi phay PCB CNC 2.4MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 2MM
35.000₫
Mũi phay PCB CNC 3MM
35.000₫