CNC & Printer 3D

Đầu in MK8 0.3mm
10.000₫
Đầu in MK8 0.4mm
10.000₫
Đầu in MK8 0.5mm
10.000₫
Đầu in ultimaker E3D 0.2mm
10.000₫
Đầu in ultimaker E3D 0.3mm
10.000₫
Đầu nối ống teflon
12.000₫
Gá bắt đầu phun E3D V5/V6
30.000₫
-33%

Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm

Giá khuyến mại 20.000₫

Giá cũ: 30.000₫

Gối đỡ vòng bi dạng đứng trục 8mm

Giá cũ: 30.000₫

Giá khuyến mại 20.000₫

Ke góc vuông cho nhôm 20x20
8.000₫
Khớp nối vitme 5-5mm
20.000₫
Khớp nối vitme 5-8mm
20.000₫
Lò xo căng dây đai GT2
1.000₫
Mạch CNC BOB mach3
120.000₫
-38%

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá khuyến mại 100.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6560 3A

Giá cũ: 160.000₫

Giá khuyến mại 100.000₫

-11%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá khuyến mại 155.000₫

Giá cũ: 175.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4.5A

Giá cũ: 175.000₫

Giá khuyến mại 155.000₫

-26%

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá khuyến mại 145.000₫

Giá cũ: 195.000₫

Mạch driver động cơ bước TB6600 4A 42V

Giá cũ: 195.000₫

Giá khuyến mại 145.000₫