CNC & Printer 3D

-25%

Puly GT2, 20 răng, bước răng 2mm, trục 5mm

Giá khuyến mại 15.000₫

Giá cũ: 20.000₫

Puly GT2, 20 răng, bước răng 2mm, trục 5mm

Giá cũ: 20.000₫

Giá khuyến mại 15.000₫

Ròng rọc GT2-20 có răng
30.000₫
Ròng rọc H GT2-20
30.000₫
Shield L293D motor arduino
33.000₫
Thanh trục 3MM dài 100mm
5.000₫
Thanh trục 3MM dài 150mm
7.000₫
Thanh trục 3MM dài 200mm
10.000₫
Thanh trục 4MM dài 100mm
5.000₫
Thanh trục 4MM dài 150mm
8.000₫
Thanh trục 4MM dài 200mm
12.000₫
Thanh trục 5MM dài 100mm
6.000₫