CNC & Printer 3D

Thanh trục 5MM dài 150mm
8.000₫
Thanh trục 5MM dài 200mm
12.000₫
Vitme T8 100mm + Đai ốc
29.000₫
Vitme T8 150mm + Đai ốc
42.000₫
Vitme T8 200mm + Đai ốc
55.000₫
Vitme T8 250mm + Đai ốc
65.000₫
-15%

Vitme T8 300mm + Đai ốc

Giá khuyến mại 85.000₫

Giá cũ: 100.000₫

Vitme T8 300mm + Đai ốc

Giá cũ: 100.000₫

Giá khuyến mại 85.000₫

Vitme T8 400mm + Đai ốc
120.000₫
Vitme T8 500mm + Đai ốc
135.000₫

Vòng bi 608zz

7.000₫
Vòng bi 608zz
7.000₫

Vòng bi 623zz

5.000₫
Vòng bi 623zz
5.000₫

Vòng bi 624zz

5.000₫
Vòng bi 624zz
5.000₫

Vòng bi 625zz

6.000₫
Vòng bi 625zz
6.000₫

Vòng bi 626zz

6.000₫
Vòng bi 626zz
6.000₫
Vòng dây đai GT2 200mm
15.000₫
Vòng dây đai GT2 280mm
22.000₫
Vòng dây đai GT2 400mm
35.000₫