Cảm biến

Cảm biến góc GY-951 9DOF Razor IMU AHRS
Hết hàng
Cảm biến góc GY-951 9DOF Razor IMU AHRS
Hết hàng
Combo 37 món cảm biến
270.000₫
Cảm biến độ ẩm DHT11
19.000₫
Cảm biến tia UV UVM-30A
220.000₫
Cảm biến Hall OH137
5.000₫
Cảm biến dò line QTR-5RC
145.000₫