Tụ gốm 39pF50V (gói 10 con)

1.500₫

Còn hàng

Tụ gốm 39pF50V (gói 10 con)