Tụ gốm 220pF50V (gói 10 con)

1.000₫

Còn hàng

Tụ gốm 220pF50V (gói 10 con)