Cảm biến khí gas MQ-2

25.000₫

Còn hàng

Cảm biến khí gas MQ-2  sử dụng để phát hiện khí gas trong môi trường. Cảm biến có độ nhạy cao khả năng phản hồi nhanh, độ nhạy có thể điều chỉnh được bằng biến trở.

Cảm biến khí gas MQ-2  có thể phát hiện khí gas, metan, butan, LPG, khói.

Thông Số Kỹ thuật:

- Nguồn hoạt động: 5V

- Loại dữ liệu: Analog

- Phạm vi phát hiện rộng

- Tốc độ phản hồi nhanh và độ nhạy cao

- Mạch đơn giản

- Ổn định khi sử dụng trong thời gian dài

Sơ đồ chân:Cảm Biến Khí Gas (LPG/CO/CH4) MQ-2