Phụ kiện mạch

Cây keo silicone 5MM
1.500₫
Bột sắt (FeCl3)
5.000₫
Dây hút chì CP-3515
18.000₫
Giấy in mạch làm PCB
1.000₫

Nhựa thông

3.000₫
Nhựa thông
3.000₫
Súng bắn keo 60W
65.000₫
Súng bắn keo 20W
40.000₫
Đầu kẹp cá sấu
2.500₫