Header 1X40-1.27MM Male

2.800₫

Còn hàng
 • Chân phủ kẽm vàng (Gold Plated Pins)
 • 40 x 1 pin chuẩn, khoảng cách 1.27MM
 • Khoảng nhiệt độ: -55oC to +105oC
 • Dòng tải 1A
 • Sử dụng để nối 2 board với nhau
 • Gold Plated
 • Standard .025" posts with a .100" spacing
 • Temperature Range: -55oC to +105oC
 • Current Rating 1A
 • Use with Male Headers
 • Ideal for Connecting 2 Boards Together

Sản phẩm liên quan