Header 1X40-2.0MM-15MM Male

3.000₫

Còn hàng

Hàng rào đực, chân dài 17mm, kích thước chân 2.0mm