Jump chốt 1.27MM

200₫

Còn hàng

- Tính năng: Dùng kết nối dây với header.

- Kích thước: 1.27MM.

 

Sản phẩm liên quan