Bó dây jumper 100MM

5.000₫

Còn hàng

1 bó bao gồm 100 sợi, trong đó 50 sợi màu đen, 50 sợi màu đỏ, dài 100MM

Sản phẩm liên quan