Header 2X40-1.27MM Female SMD

10.000₫

Còn hàng

Hàng rào loại cái, 2x40, kích thước 1.27mm