Header 1X40-2.54MM-19MM Male

2.000₫

Còn hàng

Hàng rào loại đực, 1x40, kích thước 2.54mm dài 19MM