Header 1X40-2.0MM Female

3.000₫

Còn hàng

Hàng rào loại cái, 1x40, kích thước 2.0mm