Header 2X40-1.27MM Male RA

15.000₫

Còn hàng

Hàng rào đực 2 hàng 40 chân, chân cong, kích thước chân 1.27mm