Header 1X40-1.27MM Female

6.000₫

Còn hàng

Hàng rào cái 1 hàng 40 chân, chân thẳng, kích thước chân 1.27mm