Header 2X40-2.54MM male SMD

4.500₫

Còn hàng

Hàng rào 2x40 2.54mm đực, loại chân dán.