Header 2X40-2.54MM Round Female

14.000₫

Còn hàng

Hàng rào cái đôi lỗ tròn 40 chân 2x40, kích thước 2.54mm