Header 1X8-2.54MM-11MM Female

1.500₫

Còn hàng

Hàng rào cái 8 chân, dài 11mm. kích thước chân 2.54mm