Header 2X40-2.54MM-15MM Male

3.000₫

Còn hàng

Hàng rào loại đực, 2x40, kích thước 2.54mm dài 15MM