Header 2X40-2.54MM-17MM Male

3.500₫

Còn hàng

Hàng rào loại đực, 2x40, kích thước 2.54mm dài 17MM