Header 1X40-2.54MM-17MM Male

1.800₫

Còn hàng

Hàng rào đực, chân dài 17mm, kích thước chân 2.54mm