Jump chốt 2.0MM

200₫

Còn hàng

 Tính năng: Dùng kết nối dây với header.

- Kích thước: 2.0MM.