Header 2X40-2.54MM male RA

2.800₫

Còn hàng

Hàng rào loại đực, 2x40. kích thước 2.54mm, chân cong