Header 2X40-1.27MM Female

10.000₫

Còn hàng

Hàng rào cái 2 hàng 40 chân, chân thẳng, kích thước chân 1.27mm